1. Om kakor

1.1 Vår webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen och acceptera dess policy samt att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.
1.2 Cookies är filer som skickas från webbservrar till webbläsare och lagras i webbläsarna.
1.3 Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. På så sätt kan webbservern identifiera och spåra webbläsare.
1.4 Det finns två huvudtyper av cookies: sessionscookies och beständiga cookies:
1.5 Sessionscookies tas bort från datorn så snart du stänger webbläsaren.
1.6 Beständiga cookies lagras på datorn tills de tas bort eller när det är utgångsdatum.

2. Våra kakor

2.1 Vi använder cookies på den här webbplatsen i följande syfte:
2.2 För att samla in data om användare via Google Analytics-verktygen
2.3 För att aktivera delning av innehåll via Facebook
2.4 För att visa rekommendationer för användare som redan har besökt webbplatsen
2.5 Vi använder också AdWords för spårväxlingar och för målinriktning. Dessa cookies kommer från tredje delen och har en livstid mellan 90 dagar och två år.

2.1 Googles cookies

2.1.1 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av den här webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsens användning med hjälp av cookies, som lagras på användarnas datorer. Den information som genereras på vår webbplats används för att skapa rapporter om webbplatsens användning. I korta drag utför Googles cookies följande:
2.1.2 De avgör vilken domän som ska mätas
2.1.3 De urskiljer unika användare
2.1.4 De lagrar antal och tid för tidigare besök
2.1.5 De lagrar information om trafikkällor
2.1.6 De avgör början och slut för en session
2.1.7 De lagrar värdena för anpassade variabler på kundnivå.
2.1.8 Google lagrar och använder denna information i mellan 30 minuter och två år, beroende på typ av cookie. Googles sekretesspolicy finns att läsa på: http://www.google.com/privacypolicy.html

2.2 Vägra kakor

2.2.1 I de flesta webbläsare kan du vägra att ta emot cookies.
2.2.2 I Internet Explorer kan du vägra alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess" och välja
2.2.3 ”Blockera alla cookies” med skjutreglaget.
2.2.4 I Firefox kan du justera inställningarna för cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ” och “Sekretess”.
2.2.5 I Safari kan du justera inställningarna för cookies genom att klicka på “Inställningar” och “Sekretess”.
2.2.6 I Chrome kan du justera inställningarna för cookies genom att klicka på “Inställningar” och “Sekretess”.
2.2.7 Om du blockerar cookies kommer det att ha en negativ inverkan på en del webbplatsers användbarhet.

Mer information

Om du vill veta mer om vår sekretesspolicy och vilken information vi lagrar, eller om du vill att vi tar bort all information om dig, får du gärna kontakta oss här kontakt@www.dchange.se

3. BEHANDLING AV TREDJE PART OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Dchange kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje del som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av varor.
3.2 Dchange kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att Dchange lämnar ut sådana personuppgifter.
3.3 Dchange kan även komma att dela dina personuppgifter för att tilllåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Dchange tillgångar.
3.4 Dchange och Dchanges samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Dchange att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.
3.5 Som ett led i vår marknadsföringsanalyser vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår sajt. Vi kommer till exempel att behandla dina personuppgifter för att hjälpa till med Google Analytics som kan anpassa annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för oss att mer specifikt anpassat innehåll på vår sajt så att det passar just dina behov samt förbättra vårt erbjudande till dig. Processen är anonymiserad och den kan inte användas för att hitta dig (för information om cookies vi använder oss av följande länk, cookies).] Vidare kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår sajt och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Uppgifter som vi analyserar kan till exempel vara din IP-adress, köphistorik, betalsätt om du har krediterat oss och annan information som du har lämnat till oss som kund. För information om hur

Google Inc. använder uppgifter enligt följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.